Navigace

Obsah

Úplné znění Změny č.1

Změna územního plánu č.1

Změna územního plánu č.1 nabyla účinnosti ke dni 9.6.2023. Původní územní plán zůstává v platnosti v rozsahu, který nebyl řešen změnou č.1. Veškeré náležitosti jsou přiloženy níže. V tištěné podobě si je lze prohlédnout v budově obecního úřadu, a to kdykoliv v úředních hodinách.

 

V Mokrouších 29.9.2023 

Územní plán

Stávající územní plán obce je v platnosti od 20. 10. 2014. Veškeré jeho náležitosti jsou přiloženy níže. V tištěné podobě si je lze prohlédnout v budově obecního úřadu, a to kdykoliv v úředních hodinách.

 

V Mokrouších 20.10.2014 

 

Miloslav Fajman
starosta obce