Obsah

Výtah z historie

1410: První zmínka-markrabě Jadolt odkazuje ves kapitule pražské /kostelu./

1417: Bohuslav ze Švamberka přebírá vládu nad vsí na 6 lét od kapituly pražské.   Později připadla ves pánům z Rizemburka

1493 3.února: Mikuláši a Janu Bochuchvalovi z Hrádku,kteří drži ves pustou‚ dovoluje král Vladislav zřízení rybníka/rybníků

1542-5: Ves byla stále pustá.

1557: Šebegtian Markvartz Hrádku na Nekmiři půrkrabě karlštejnský, prodává pustou ves městu Rokycanům.Od té doby jsou Mokrouše drženy městem Rokycany, pravděpodobně až do zřízení katastrů Tereziansko-Josefinských v roce 1759. Pro historii obce je to rozhodující moment neboť město Rokycany zřídilo na pozemcích puste vsi panský dvůr.

1607: Nařizeni Rudolfa II. aby mokroušští nezadržovali platy a desátky faráři Staroplzeňskému.

1651: Je zmíněn panský dvůr který tvořila 2 stavení.Počet obyvatel byl 26 duši. Mezi rokem 1557 až 1651 město Rokycany zalesnilo pozemky pusté vsi Cháchov. Předtim byl zalesněn jen vrch Čilina roce l813 zalesnily Rokycany pastviny mezi němčicskou myslivnou a mokroušskou cestou. Z toho je patrno, že zalesňovaní provádělo město Rokycany.

1710: Ves čítala 12 staveni

1751: Byl dostavěn srub panského dvora.

1757: Ves čítala 6 rodin s 36 lidmi.

1780: Rozhodující rok pro rozvoj obce. Mokrouše se začaly rozvíjet jako obec s 33 popisnými čísly. Prudký rozvoj byl způsoben rozdělením rokycanského panského dvora a přidělením půdy novým osadníkům. Ti přišli z okolních vesnic i z Rokycan. V té době měla obec asi 119 lidí.

1795: Velký požár kdy vyhořelo 13 stavení v prostoru od čp. 23 /dnes Mohehlnický/ na hranici s obcí Tymákov

1838: Mokrouše mají 38 domů.

1848: Mokrouše mají 39 domů a 271 obyvatel. Rozvoj obce se od tohoto roku na 145 let skoro úplně zastavil.Do dnenšních dnů se stavělo na parcelách původních domů nebo zahrad a tak původní půdorys obce se za tu dobu rozrostl jen asi o 5 nových staveních mist.V Tymákově asi o 140.

1910: Mokrouše mají 47 domů.

1945: Mokrouše mají 49 domů.

2000: Mokrouše mají 60 domů.

2010: Mokrouše mají 75 domů.

2020: Mokrouše mají 100 domů.

 

Zdroj dat je z kroniky Šimanovského a kroniky Ing. O. Čemého, CSc.  Plzeň-Zábělá.