Navigace

Obsah

Telefonní čísla tísňového volání

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací:

 Tísňové volání (jednotné evropské číslo) -  112


Pokud jste svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo:

Policie ČR - 158


Pomoc zdravotnické zachranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince:

Záchranná služba - 155


Při mimořádné události (požár, havárie s únikem nebezpečné látky apod.) ohrožující osoby nebo majetek volejte:

Hasičský záchranný sbor - 150


 

Při předání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

co se přesně stalo

přesné místo hlášené události

informace o postižených

informace o volajícím včetně telefonního čísla pro zpětný dotaz